Kardiologi > Hjärtsvikt och lungödem

Hjärtsvikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Delas in i stadier enligt NYHA = New York Heart Association:

  • NYHA I - Nedsatt vänsterkammarfunktion utan symptom
  • NYHA II - Lätt hjärtsvikt med andåfddhet och trötthet endast efter fysisk aktivtet av mer uttalad grad.
  • [NYHA III -
    • A: Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt/måttlig fysisk aktivitet, allt ifrån gång i lätt motlut till av- och påklädning. Kan gå >200m.
    • B: Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt/måttlig fysisk aktivitet, allt ifrån gång i lätt motlut till av- och påklädning. Kan gå < 200m.]
  • NYHA IV - Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan vid vila. Ökande symtom vid minsta aktivitet. Patienten är ofta bunden till säng eller stol.

Patofysiologi

Typer av hjärtsvikt

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartsvikt_och_lungodem/Hjartsvikt Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1670 SectionId: ChapterGroupId: 382