Kardiologi > Hjärtundersökning

Hjärtundersökning

Översikt

Vid undersökning av hjärtat är det bra att följa en struktur som innefattar inspektion, palpation, auskultation och vid behov även funktionsprövning.

Inspektion

Palpation

Hjärtauskultation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartundersokning/Hjartundersokning Filename: Oversikt.html ChapterId: 1763 SectionId: ChapterGroupId: 414