Kardiologi > Kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Vid hjärtsvikt ges normal hjärtsviktsbehandling (Se → Hjärtsvikt) i övriga fall ges farmakologisk behandling på symptomatisk indikation:
    • Betablockerare
    • Loopdiuretika - T.ex. furosemid
    • Långverkande nitro
  • Operation - Myotomi, kirurgiskt avlägsnande av myokard kan bli aktuell vid obstruktiv sjukdom
  • ICD-pacemaker - Blir aktuell för de patienter som beräknas ha förhöjd risk för plötslig död]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Kardiomyopati/Hypertrofisk_kardiomyopati Filename: Behandling.html ChapterId: 1740 SectionId: ChapterGroupId: 386