Kardiologi > Kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati

Definitioner

  • [Hypertrofisk kardiomyopati - Myokardiet hypertroferar, oftast drabbas vänster kammares vägg. Orsakad av en mutation med autosomalt dominant nedärvningsmönster. Hypertrof kardiomyopati leder till ökad risk att drabbas av takyarytmier och är den vanligaste anledningen till plötslig död hos unga atleter.]
    • Hypertrof obstruktiv kardiomyopati - Tillstånd där patientens septumhypertrofi leder till obstruktion av utflödet till aorta.

Bra film som beskriver hypertrofisk kardiomyopati (5:59 min)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Kardiomyopati/Hypertrofisk_kardiomyopati Filename: Definitioner.html ChapterId: 1740 SectionId: ChapterGroupId: 386