Kardiologi > Kardiomyopati

Restriktiv kardiomyopati

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [I första hand försöker man behandla grundorsaken (se etiologi) 
  • Loop-diuretika och mineralokortikoidreceptorantagonister kan ha god symptomatisk effekt
  • Digitoxin och amiodaron kan hjälpa vid arytmier 
  • Hjärttransplantation ]

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Kardiomyopati/Restriktiv_kardiomyopati Filename: Behandling.html ChapterId: 1739 SectionId: ChapterGroupId: 386