Kardiologi > Kardiomyopati

Takotsubo

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

  • [För diagnosen MINCA gäller initialt kriterierna för akut koronart syndrom, men vid angiografin tillägs kriteriet att man inte kan hitta en plackruptur, signifikant stenos eller ocklusion som kan förklara hjärtinfarkten.]
  • [Takotsubo har olika diagnostiska kriterier, till viss del beroende av de olika teorierna kring mekanismer. Generellt gäller det att:
    • Stress - Patienten har utsatts för kraftig stress av något slag]
    • [EKO - Hjärtat har den typiska dyskinetiska ballongformen]

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Kardiomyopati/Takotsubo Filename: Diagnoskriterier.html ChapterId: 1788 SectionId: ChapterGroupId: 386