Kardiologi > Kardiomyopati

Takotsubo

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

Diagnostik

[Diagnostiken är inledningsvis den samma som vid akut koronart syndrom. När man sedan har fått misstanke om MINCA/Takotsubo bör man lägga särskiljd vikt vid följande.

Anamnes

Status

Klinisk kemi

  • Troponin - Kan vara över normalreferens

Bilddiagnostik

  • EKG - ST-förändringar
  • EKO - Ballongformad vänsterkammare som är klart dyskinetisk. Ffa uttalad akinesi apikalt (mot apex) av vänsterkammaren, som i viss mån kompenseras av den basala delen av kammaren, vilket ger upphov till takotsubos typiska ballongformighet.]
Takutsubo liknar sedvanlig hjärtinfarkt, med undantag från ekokardiografin (EKO) som skiljer sig avsevärt

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Kardiomyopati/Takotsubo Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1788 SectionId: ChapterGroupId: 386