Kardiologi > Medfödda hjärtmissbildningar

Atrioventrikularseptumdefekt (AVSD)

Definitioner

  • [AVSD - Vid AVSD finns en defekt centralt mellan höger och vänster hjärtsida och i klaffarna mellan förmak och kammare.
    • AVSD primum - Defekten sitter i nedre delen av förmaksseptum och mitralisklaffen är påverkad, vilket leder till övercirkulation av lungorna och mitralisinsufficiens.
    • Komplett AVSD - Hål mellan både förmak och kammare och en gemensam klaff mellan förmak och kammare]

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Medfodda_hjartmissbildningar/Atrioventrikularseptumdefekt__AVSD_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1751 SectionId: ChapterGroupId: 400