Kardiologi > Medfödda hjärtmissbildningar

Fallots tetrad

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Ductusberoende cirkulation

[Fostrets blodcirkulation skiljer sig från normal cirkulation fr.a. genom ductus arteriosus, foramen ovale och ductus venosus, där ductus arteriosus är särskilt viktig. Ductus arteriosus går mellan truncus pulmonalis och aorta och gör under fosterlivet att syrerikt blod som då finns i högerhjärtat passerar till aorta. Ductusarna hålls öppna av prostaglandin från mamman, några timmar eller upp till några dagar efter födseln kommer fr.a. ductus arteriosus att slutas.]

[Vid vissa missbildningar fungerar cirkulationen så länge ductus arteriosus är öppen t.ex.:

  • Transposition av de stora hjärtkärlen (TGA)
  • Pulmonalisatresi med VSD
  • Pulmonalisatresi med intakt kammarseptum
  • Fallots tetrad
  • Tät aortastenos]

Det innebär att barnet kan fungera men kanske vara lätt cyanotiskt från början, men efter några timmar upp till några dagar så sluts ductusen och barnet drabbas av hypoxi och acidos. Man måste då snabbt ringa kardiolog och behandla med prostaglandin (Prostivas®). Prostivas® kan ge biverkningar i form av apné och feber.

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Medfodda_hjartmissbildningar/Fallots_tetrad Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1747 SectionId: ChapterGroupId: 400