Kardiologi > Medfödda hjärtmissbildningar

Fallots tetrad

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Systoliskt blåsljud
  • Graden av förträngning från höger kammare ökar med åldern och leder till ökande cyanos
  • [Barnet kan utveckla s.k. ”blue spells” som beror på akut sammandragning av muskulaturen i höger kammares utflöde och upphörd lungcirkulation med uttalad cyanos ofta i samband med matning eller skrik. I början hävs attacken spontant men återkommer med successivt tilltagande svårighetsgrad och risk för cerebrala komplikationer]

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Medfodda_hjartmissbildningar/Fallots_tetrad Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1747 SectionId: ChapterGroupId: 400