Kardiologi > Medfödda hjärtmissbildningar

Ventrikelseptumdefekt (VSD)

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

 • [Små defekter
  • Små defekter utan hemodynamisk påverkan karakteriseras av en asymtomatisk patient, normalt EKG, högfrekvent blåsljud och normal röntgen av hjärta och lungor.
  • Dessa defekter har stor chans till spontanslutning och man behandlar därför ej aktivt.]
 • [Medelstora defekter
  • Medelstora defekter kan ge övergående symtom i nyföddhetsperioden.
  • Blåsljud - Blåsljudet är starkt och normofrekvent och kan ibland kännas som ett fremissement (skälvning i bröstkorgen)
  • EKG - Kan visa förstoring av vänster förmak och kammare
  • Hjärt-lungröntgen - Visar vida lungkärl
  • Patienten följs under uppväxten och vid tecken till kvarstående övercirkulation eller symtom övervägs kirurgi.]
 • [Stora defekter
  • Stora defekter ger oftast tydliga symtom vid några veckors eller månaders ålder när lungresistansen sjunker och tillåter övercirkulation till lungorna
  • Den kliniska bilden kännetecknas av:
   • Matningssvårigheter
   • Kräkningsbenägenhet
   • Försämrad viktuppgång
   • Svettighet och ödem.
  • Pulmonell hypertension är vanligt
  • Kirurgisk behandling är i dessa fall aktuellt.]

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Medfodda_hjartmissbildningar/Ventrikelseptumdefekt__VSD_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1749 SectionId: ChapterGroupId: 400