Kardiologi > Myokardischemi

Akut koronart syndrom

Översikt

Definitioner

 • Ischemi - Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad som orsakar vävnadsskada. Ischemi uppstår vid blockering av blodkärl eller avsaknad av blodcirkulation i en vävnad. Film som förklarar ischemi (6:10 min)
 • Akut koronarsyndrom (AKS): Samlingsbegrepp för allvarliga kranskärlssjukdomar som orsakar myokardischemi med risk för myokardnekros.
  • [Instabil angina pectoris - Bröstsmärta på grund av ischemi i myokardiet både vid ansträngning och vid vila. Oftast orsakad av partiell eller intermittent ocklusion i kranskärl med trombpålagring. Instabil angina innebär:
   • Nydebuterad angina med ökande symtom de senaste 4 veckorna
   • Förvärrade symptom av redan känd tidigare stabil angina de senaste 4 veckorna
   • Debut av viloangina de senaste fyra veckorna.]
   • Angina pectoris som debuterar första 4 veckorna efter en hjärtinfarkt[1]
  • Akut hjärtinfarkt: Tecken till myokardnekros i ett kliniskt sammanhang förenligt med akut myokardischemi. Kan delas in i:
   1. ST-höjningsinfarkt (STEMI): ST-höjningsinfarkt innebär en kombination av typiska symtom, förhöjda biokemiska infarktmarkörer och EKG med nytillkommen ST-höjning och/eller ny Q-våg. Vid klinisk misstanke om akut hjärtinfarkt och samtidig LBBB ska patienten handläggas som vid en STEMI. Kombinationen innebär dock inte att det med säkerhet föreligger en akut hjärtinfarkt.
   2. Icke-ST-höjningsinfarkt (non-STEMI): I många fall med akut myokardischemi ses ST-sänkningar och/eller t-negativiseringar istället för ST-höjning. Dessa patienter har oftast ett visst blodflöde kvar i det drabbade kärlet vilket gör att ischemin begränsas subendokardiellt eller till fokala områden. NSTEMI diagnosen baseras på en kombination av typiska symtom (med eller utan EKG-förändringar) samt förhöjda biokemiska infarktmarkörer.
 • Instabil kranskärlssjukdom - Samlingsbegrepp för instabil angina och NSTEMI.
  • Skillnaden mellan NSTEMI och instabil angina är att ischemin vid NSTEMI inte är reversibel. Vid NSTEMI utvecklas infarkt i området vilket ger förhöjda troponinnivåer.

Bra film som förklarar akut hjärtinfarkt (11:50 min)

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Koronarangiografi och Perkutan Koronar Intervention (PCI)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Akut_koronart_syndrom Filename: Definitioner.html ChapterId: 1655 SectionId: ChapterGroupId: 385