Kardiologi > Myokardischemi

Akut koronart syndrom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Akut hjärtinfarkt klassificeras i fem olika typer av hjärtinfarkt:

  • Typ 1: Hjärtinfarkten är orsakad av ischemi i myokardiet som har uppstått genom trombos i hjärtats kranskärl. Trombosen kan ha uppstått till följd av plackerosion eller plackruptur. Troponin över referensvärdet.
  • Typ 2: Hjärtinfarkten är orsakad av en mismatch mellan den faktiska syre- och blodtillförseln till myokardiet samt behovet av syre- och blodtillförsel. Ett ökat behov kan uppstå vid exempelvis ansträngning. En minskad tillförsel kan bero på t.ex. hypoxi, anemi eller kärlspasm.
  • Typ 3: Plötslig hjärtdöd. Ofta med föregående symtom indikerande kardiell ischemi, åtföljt av ny ST-elevation, nytt grenblock, detektion av koronar trombos på angiografi där döden inträffar innan hjärtmarkören kan kontrolleras, liksom vid obduktion, eller vid en tidpunkt då hjärtmarkörerna inte hunnit stiga
  • Typ 4:
    • Typ 4a: Hjärtinfarkten är orsakad av PCI. Troponin är minst trefaldigt förhöjt
    • Typ 4b: Hjärtinfarkt i samband med stenttrombos som är dokumenterad på angiografi eller obduktion
  • Typ 5: Hjärtinfarkten är orsakad av CABG (Coronary Artery Bypass Graft). Troponin är minst femfaldigt förhöjt.
Typ 1 är en "vanlig AKS"

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Koronarangiografi och Perkutan Koronar Intervention (PCI)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Akut_koronart_syndrom Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1655 SectionId: ChapterGroupId: 385