Kardiologi > Myokardischemi

Akut koronart syndrom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Akuta komplikationer

 • Hjärtarytmier - Ger hjärtstillestånd och cirkulationsstillestånd.
 • Hjärtsvikt - När en del av myocardiet dör resulterar det i en sämre funktion. Detta kan i sin tur leda till:
  • Lungödem – Svårigheter att andas och bubbel i bröstet
  • Kardiogen chock – Hjärtat sviktar så mycket att trycket faller
 • Myokardruptur – Ruptur av hjärtat. Nekrotiskt myokardium är skört.
  • Hemoperikard/hjärttamponad – Blod i hjärtsäcken som gör att hjärtat inte kan röra sig som det ska. Detta är en mindre vanlig dödsorsak än hjärtarytmi och hjärtinfarkt.
  • Ventrikelseptumdefekt
  • Papillarmuskelruptur – Leder till svår klaffinsufficiens och det dröjer inte många timmar innan patienten dör i svikt

Sena komplikationer

 • Hjärtsvikt
 • Vänsterkammaraneurysm
 • Endokardiell trombos och tromboembolism
 • Dresslers syndrom (postinfarktsyndrom) - 2-8 veckor efter hjärtinfarkt kan cellnekrosen vid transmural myokardnekros följas av en autoimmun reaktion med pleuroperikardit. Sällsynt tillstånd som behandlas med NSAID och i vissa fall steroider (prednisolon).

Prevention

Koronarangiografi och Perkutan Koronar Intervention (PCI)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Akut_koronart_syndrom Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1655 SectionId: ChapterGroupId: 385