Kardiologi > Myokardischemi

Akut koronart syndrom

Översikt

[Akut koronarsyndrom är ett samlingsbegrepp för allvarliga kranskärlssjukdomar som orsakar myokardischemi med risk för myokardnekros. Myokardischemin uppstår till följd av att ett rupturerat aterosklerotiskt plack i en kranskärlsartär orsakat en trombotisk komplikation med snabbt progredierande stenosering/ocklusion.] AKS innefattar instabil angina, STEMI och NSTEMI. Begreppet AKS är användbart kliniskt då dessa tillstånd initialt oftast har en liknande klinisk bild (dvs. innan ev. myokardnekros påvisats) och då kan handläggas på liknande sätt.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Koronarangiografi och Perkutan Koronar Intervention (PCI)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Akut_koronart_syndrom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1655 SectionId: ChapterGroupId: 385