Kardiologi > Myokardischemi

Akut koronart syndrom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Primärprevention

 • Behandling av eventuell diabetes mellitus: HbA1c < 53 mmol/mol vid utskrivning, i övriga fall rekommenderas intensifierad behandling[1]
 • Behandling av hypertoni: < 140/90 mmHg
 • Rökstopp
 • Behandling av blodfettsrubbningar: Totalkolesterol < 4,5 mmol/l samt L-kolesterol < 2,5 mmol/l (om möjligt 1,6 mmol/l)
 • Fysisk aktivitet: Aerob träning 30 minuter minst fem gånger i veckan
 • Viktnedgång: BMI < 25 för män och < 24 för kvinnor
 • Kostomläggning: Medelhavsdiet
 • Stresshantering

Sekundärprevention

 • Rökstopp, livsstilsrådgivning och fysisk aktivitet
 • [Betablockerare - I minst ett år]
 • [Kortverkande nitroglycerinpreparat]
 • [Statiner]
 • [ACE-hämmare - Vid diabetes, hjärtsvikt eller hypertoni. Byt till angiotensinreceptorblockerare vid intolerans mot ACE-hämmare]
 • [ASA]
 • [Ticagrelor (Briliqe) - I ett år]

Koronarangiografi och Perkutan Koronar Intervention (PCI)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Akut_koronart_syndrom Filename: Prevention.html ChapterId: 1655 SectionId: ChapterGroupId: 385