Kardiologi > Myokardischemi

Stabil angina

Definitioner

  • Angina pectoris - Ansträngningsutlöst bröstsmärta beroende på minskat blodflöde och ischemi i myokardiet. Smärtan är retrosternal och försvinner efter ett par minuters vila eller medicinering med nitroglycerin.
  • Stabil angina - Tillstånd där angina pectoris orsakas av ett stabilt stenoserande plack(utan trombpålagring) som blockerar mer än 70% av kranskärlslumen. Återstående lumen kan vara tillräckligt för att syresätta hjärtat i vila men vid ansträngning ökar syrebehovet och smärta uppstår. Ingen varaktig ST-höjning ses vid EKG.
  • Spasmangina - Tillstånd där angina pectoris orsakas av idiopatisk spasmisk vasokonstriktion. Kan uppträda i vila eller vid ansträngning och kan ge transmural ischemi under en attack och därför ge ST-höjningar.

Bra film som förklarar angina pectoris

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Stabil_angina Filename: Definitioner.html ChapterId: 1704 SectionId: ChapterGroupId: 385