Kardiologi > Myokardischemi

Stabil angina

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Snabbt insättande smärta, lindras av nitro eller vila.
 • Klinisk kemi
 • Vilo-EKG ofta normalt.
 • Arbetsprov med EKG - Stort värde för att ställa diagnos vid intermediär risk för stabil angina
  • Gör arbetsprov som ofta visar ST-sänkningar och ev T-negativisering.
  • Om arbetsprovet är svårtolkat eller inte kan genomföras kan man göra myokardskintografi i vila med adenosinbelastning.
   • Adenosin är ett antiarytmikum som även kan anvädas som diagnostikum. Kontraindicerat vid bl.a instabil angina, AV-block grad II eller III samt sick sinus syndrom hos patienter som saknar fungerande pacemaker.
 • UCG - Vanligt undersökning för att undersöka hjärtfunktion
 • Myokardscintigrafi - Kan göras om arbetsprov inte ger tillräcklig information för att varken utesluta eller bekräfta kranskärlssjukdom.
 • Koronarangiografi - Kan göras vid indikation för invasiv behandling.

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Stabil_angina Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1704 SectionId: ChapterGroupId: 385