Kardiologi > Myokardit och perikardit

Myokardit

Översikt

Definitioner

Etiologi

 • [Virusinfektioner - T.ex. enterovirus, coxsackievirus, humant herpesvirus 6 eller parvovirus B19
  • Vanligaste orsaken till myokardit
  • Viruspartiklarna invaderar och skadar hjärtmuskelcellerna dels primärt, men även sekundärt i samband med en inflammatorisk reaktion långt efter primärinfektionen
   • Första dagarna replikerar viruset i myokardiet. Efter hand infiltreras immunceller.
   • Efter 14-18 dagar har oftast infektionen läkt ut. I vissa fall kan inflammationen bli kronisk och leda till fibrosbildning i hjärtat, vilket i förlängningen kan orsaka hjärtsvikt.
 • Systemsjukdom - SLE, sarkoidos m.m
 • Bakterier, parasiter eller svamp - T.ex. pneumokocker, borrelia burgdorferi och mykoplasma
 • Toxisk påverkan – Cytostatika, katekolaminer, narkotika
 • Läkemedelsöverkänslighet]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardit_och_perikardit/Myokardit Filename: Etiologi.html ChapterId: 1680 SectionId: ChapterGroupId: 324