Kardiologi > Myokardit och perikardit

Myokardit

Översikt

Myokardit innebär en inflammation i hjärtmuskulaturen. Tillståndet orsakas oftast av virus men kan även orsakas av bland annat toxiska skador eller systemsjukdom. Förloppet vid myokardit varierar från subkliniska infektioner utan symptom till fulminanta fall med dödlig utgång inom ett par timmar. Vanliga symptom är trötthet, nedsatt AT, bröstsmärta, andfåddhet samt palpitationer. Patienter med myokardit läggs in med telemetriövervakning och symptomatisk behandling. Vid svårt förlopp eventuell antiviral behandling eller immunosuppressiv behandling. TIllståndet har i de flesta fall en god prognos men kan leda till komplikationer i form av t.ex. hjärtsvikt.

Bra film om myokardit (7:29 min)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardit_och_perikardit/Myokardit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1680 SectionId: ChapterGroupId: 324