Kardiologi > Paroxysmal supraventrikulär takykardi

AV re-entry takykardi (AVRT) och WPW

Definitioner

Epidemiologi

  • Vanligen ingen bakomliggande patologi förutom extrabananan. Dock kan t.ex. hjärtinfarkt, KOL och infektioner så som pneumoni öka risken för supraventrikulära takykardier
  • Prevalens
    • WPW - 0,2%, vanligare bland män

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Paroxysmal_supraventrikular_takykardi/AV_re-entry_takykardi__AVRT__och_WPW Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 826 SectionId: ChapterGroupId: 405