Kardiologi > Paroxysmal supraventrikulär takykardi

Atrioventrikulär nodal reentry-takykardi (AVNRT)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Akut behandling

  1. Vagusstimulering - Massera karotis, valsalvamanöver, kallt vatten i ansiktet
  2. [Adenosin som tillfälligt stoppar överledning i AV-noden helt och därmed hjärtats fortledningsfunktion]
  3. Verapamil eller diltiazem
  4. Synkroniserad elkonvertering - Förstahandsval vid hemodynamisk påverkan.
90% av alla attacker kan stoppas med vagusstimulering eller adenosin.

Farmakologisk profylaktisk behandling

  • Vid behov betablockerare, kalciumantagonist eller digoxin

Kirurgisk behandling (profylax)

  • Radiofrekvensablation - Den långsamma banan abladeras och ingreppet ger mycket bra resultat. 95% behöver inte farmakologisk profylaktisk behandling efter ingreppet. Komplikationsrisken med skada på retledningssystemet och behov av pacemaker är ca 1%.
Vid täta recidiv och behov av profylaktisk behandling kan patienten välja mellan läkemedel eller kirurgi

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Paroxysmal_supraventrikular_takykardi/Atrioventrikular_nodal_reentry-takykardi__AVNRT_ Filename: Behandling.html ChapterId: 825 SectionId: ChapterGroupId: 405