Kardiologi > Paroxysmal supraventrikulär takykardi

Atrioventrikulär nodal reentry-takykardi (AVNRT)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [EKG visar regelbunden takykardi med smala QRS-komplex (oftast < 100 ms)]
Smala QRS-komplex talar för supraventrikulär takykardi

P-våg vid olika typer av AVNRT

  • Slow-fast AVNRT (90%) - Den långsamma banan leder impulsen i anterograd riktning och den snabba i retrograd riktning.
  • P-våg i eller efter QRS-komplexet - Förmaken och kamrarna aktiveras ungefär samtidigt så på EKG döljs p-vågen i QRS-komplexet. Ev. kan man se förmakens repolarisering som inverterad p-våg efter QRS. Denna EKG bild är inte lika typisk och ses vid fast-slow eller slow-slow AVNRT (överkurs).

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Paroxysmal_supraventrikular_takykardi/Atrioventrikular_nodal_reentry-takykardi__AVNRT_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 825 SectionId: ChapterGroupId: 405