Kardiologi > VES och SVES

Ventrikulära och supraventrikulära extraslag

Ventrikulära extraslag (VES)

Supraventrikulära extraslag (SVES)

[Definition

  • Extraslag som initieras från ektopiskt fokus i i förmaket. Signalen har därefter normal AV-överledning → Normala QRS-komplex.]
  • Vanligt och ofarligt
  • Täta SVES kan tala för begynnande FF eller t.ex. digitalisintoxikation

Bra film om SVES (9 min)

[EKG

  • SVES ger upphov till prematurt slag med en avvikande P-våg. PQ-tiden kan vara kort och i de fall det sker en förmaksaktivering från AV-noden kan p-vågen vara upp och nedvänd eftersom det ger en retrograd impulsspridning.
  • Normalt QRS-komplex - Signalen till kammaren går via AV-knutan och följer således normala retledningssystemet]

Behandling

  • Betablockad eller kalciumantagonist om det ger symptom eller takyarytmier

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/VES_och_SVES/Ventrikulara_och_supraventrikulara_extraslag Filename: Supraventrikulara_extraslag__SVES_.html ChapterId: 1759 SectionId: ChapterGroupId: 408