Kardiologi > Ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer

Ventrikeltakykardi (VT)

Definitioner

  • Ventrikeltakykardi - Minst 3 kammarslag i följd med frekvens ≥ 100/minut. Vid lång QT-tid kan man få kammarrytm med vandrande fokus och varierande utseende. Ventrikeltakykardi beskrivs utifrån sitt utseende på EKG samt sina kliniska konsekvenser och kan vara monomorf eller polymorf.
    • Fokal ventrikeltakykardi - Beror på muskelceller i ventrikeln med ökad automaticitet.
    • Re-entry ventrikeltakykardi - Beror på re-entry av elektriska signaler som resulterar i ventrikeltakykardi

Bra film som förklarar ventrikeltakykardi (9 min)

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Ventrikeltakykardi_och_ventrikelflimmer/Ventrikeltakykardi+_VT_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 829 SectionId: ChapterGroupId: 396