Kardiologi > Ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer

Ventrikeltakykardi (VT)

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

EKG

  • [Minst 3 kammarslag i följd med frekvens ≥ 100/minut. Vid lång QT-tid kan man få kammarrytm med vandrande fokus och varierande utseende.
  • Breda QRS-komplex - 0,12 s eller mer. Takyarytmi med breda QRS-komplex tolkas som VT till dess att motsatsen är bevisad!]

Det finns ett flertal algoritmer som kan användas för att särskilja ventrikeltakykardi och supraventrikulär takykardi. Grundregeln kan man dock säga är att en takyarytmi med breda QRS-komplex är en ventrikeltakykardi tills motsatsen är bevisad (20% är dock någon form av SVT). Ett sätt att skilja tillstånden åt är en fyrstegsraket kallad Brugadas algoritm:

  1. Om du inte ser några RS-komplex → ventrikeltakykardi, i övriga fall gå vidare till punkt 2
  2. Är RS-durationen över 100 ms i någon avledning → ventrikeltakykardi, i övriga fall gå vidare till punkt 3
  3. Finns det några till hälften normala komplex eller normala komplex → ventrikeltakykardi, i övriga fall gå vidare till punkt 4
  4. Morfologin överrensstämmer inte med en supraventrikulärtakykardi → ventrikeltakykardi

Vidare kan en diagnosticerad ventrikeltakykardi vara antingen monomorf eller polymorf samt ihållande/icke ihållande:

  • Monomorf ventrikeltakykardi - Den vanligaste formen. Är associerad med mitralisinsufficiens. QRS-komplexen är likadana. Beror i många fall på re-entry eller pacemakerceller i kammaren med förhöjd frekvens som är lokaliserade till ett ställe.
  • Polymorf ventrikeltakykardi - QRS-komplex med 200 slag per minut eller mer. QRS-komplexen har varierande utseende. Beror i många fall på pacemakerceller i kammaren med förhöjd frekvens som är lokaliserade till flera olika ställen
  • Ihållande ventrikeltakykardi, även kallad sustained, pågår i över 30 sekunder
Takyarytmi med breda QRS-komplex ska tolkas som ventrikeltakykardi till motsatsen är bevisad!

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Ventrikeltakykardi_och_ventrikelflimmer/Ventrikeltakykardi+_VT_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 829 SectionId: ChapterGroupId: 396