Kardiologi > Ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer

Ventrikeltakykardi (VT)

Definitioner

Etiologi

[Flera olika tillstånd både kardiella och icke-kardiella kan utlösa en ventrikeltakykardi. Den vanligaste utlösande orsaken är ischemisk hjärtsjukdom.

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Ventrikeltakykardi_och_ventrikelflimmer/Ventrikeltakykardi+_VT_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 829 SectionId: ChapterGroupId: 396