Kliniska färdigheter > Blodtrycksmätning

Blodtrycksmätning vid icke akuta tillstånd

Översikt

Definitioner

[Systoliskt blodtryck

  • Det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan.]

Diastoliskt blodtryck

  • När hjärtat vilar, mellan varje hjärtsammandragning, är trycket i kärlen som lägst och det benämns det diastoliska blodtrycket.
  • Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mmHg. Först anges övertrycket och därefter anges undertrycket, till exempel 125/80 mmHg som är ett normalt tryck i vilotillstånd.
  • Blodtrycket är lägst på natten, blir högre på morgontimmarna och sjunker på kvällen.

Normalvärden

  • [Bör vara under 140/90 mmHg. ]
  • Hos patienter med diabetes, njursjukdom eller mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom bör måltrycket vara under 140–130/85–80 mmHg.

Manuell Blodtrycksmätning

Viktigt att tänka på

Ortostatisk blodtrycksmätning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kliniska_fardigheter/Blodtrycksmatning/Blodtrycksmatning_vid_icke_akuta_tillstand Filename: Definitioner.html ChapterId: 4290 SectionId: ChapterGroupId: 5146