Kliniska färdigheter > Blodtrycksmätning

Blodtrycksmätning vid icke akuta tillstånd

Översikt

Definitioner

Manuell Blodtrycksmätning

Viktigt att tänka på

Ortostatisk blodtrycksmätning

Definition

 • Ett systoliskt blodtrycksfall på minst 20 mmHg och ett diastoliskt blodtrycksfall på minst 10 mmHg inom loppet av 3 minuter i stående ställning, oavsett om patienten får symtom eller inte.[1]

Indikation

 • Utredning av synkope och ortostatisk hypotoni.

Metod

Blodtryck och puls mäts först sittande och därefter stående:

 • Vid stående blodtrycksmätning ska armen hänga avslappnad rakt ned och för att blodtrycksmanschetten inte ska glida ned kan man hålla kvar stetoskopets membran över artären och övriga handen runt armen.
 • Mätning efter en och tre minuter, eventuellt också efter tio minuter vid klinisk misstanke om mycket långsam respons.
 • En minskning av systoliskt blodtryck på minst 20 mmHg eller diastoliskt blodtryck på minst 10 mmHg inom 3 minuter efter att patienten har rest sig är diagnostiskt för ortostatisk hypotoni.
 • Även om blodtrycksminskningen är mindre än kriterierna ovan bör ortostatisk hypotoni misstänkas vid klinisk misstanke.
 • Brist på pulsökning kan tyda på autonom orsak.

Tolkningar

 • Snabbt blodtrycksfall:
  • Sker inom loppet av några sekunder och beror på primär autonom dysfunktion.
  • Patienten får snabbt symtom, med en oförändrad hjärtfrekvens som ett uttryck för hjärtats bristande anpassningsförmåga vid uppåtresande.
 • Långsamt blodtrycksfall:
  • Progredierande ortostatiskt blodtrycksfall.
  • Ett långsamt tilltagande blodtrycksfall åtföljt av kompensatorisk frekvensstigning. Patienten är initialt utan symtom och blir först symtomatisk efter flera minuter.
  • Detta reaktionsmönster ses ofta hos äldre personer och beror på en åldersrelaterad nedsatt baroreflex-medierad vasokonstriktion, en nedsatt kronotropisk respons i hjärtat och en nedsatt diastolisk fyllnad av kamrarna.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kliniska_fardigheter/Blodtrycksmatning/Blodtrycksmatning_vid_icke_akuta_tillstand Filename: Ortostatisk_blodtrycksmatning.html ChapterId: 4290 SectionId: ChapterGroupId: 5146