Livsstil > Alkoholberoende

Alkoholbrukssyndrom (alkoholberoende)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Akuta symptom

 • Stimulation
 • Välbehag
 • Ångestdämpning
 • Hämnings- och omdömeslöshet
 • Ökat självförtroende
 • Sluddrande tal
 • Koordinationsstörningar
 • Aggressivitet
 • Sänkt intellektuell förmåga.
 • Sedation – koma – död
 • Vasodilatation och avkylning.
 • Ökad saliv- och magsaftsekretion.
 • Ökad ACTH-sekretion
 • Sänkt oxytycinsekretion
 • Sänkt testosteronsyntes
 • Ökad HDL
 • Minskad trombocytaggregation

Kroniska symptom

Tolerans och abstinens

Diagnostik

Alkoholbrukssyndrom enligt DSM V

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Alkoholberoende/Alkoholbrukssyndrom__alkoholberoende_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 993 SectionId: ChapterGroupId: 390