Livsstil > Fetma

Fetma och gastric bypass

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Livsstilsförändringar

 • Fysisk aktivitet - Bör utföras dagligen
 • Diet
  • Ät regelbundet ("Ät frukost varje dag" är ett råd som ibland ges, men den svaga evidens som finns talar snarast mot frukost)
  • Minska kaloriintag
  • Skriv ner vad du äter, dricker och väger
  • Väg dig regelbundet, minst varje vecka (gäller ej tonåringar)
Viktigt att ge patienten stöd och motivation!

Kirurgi - Gastric bypass (Roux-en-Y)

 • [Generellt - Väldigt vanlig operation, 2013 utfördes över 8000 operationer i Sverige. Laparoskopisk operation. Vid operationen omvandlas ventrikeln till en ficka som rymmer ca 30ml. Ventrikeln kopplas därefter till jejunum. Gastric bypass ger viktnedgång via:
  • Förändrade signaler mellan magsäck och hjärna, främst via signalproteinet GLP-1
  • Begränsning av maximalt matintag - När patienten äter krävs små mängder mat för ventrikelfyllnad och övre delen av magsäcken skickar en mättnadssignal till hjärnan
  • Minskning av upptaget av näringsämnen - Ventrikelinnehållet töms till jejunum. Eftersom maten inte passerar duodenum och dessutom blandas med magsyra, galla samt pankreasenzymer senare tas mindre näringsämnen och kalorier upp än normalt.]
 • [Indikationer
  • Gastric bypass görs när kost och motion inte har fungerat och BMI ≥ 40 eller BMI ≥ 35 i kombination med andra samtidiga överviktsrelaterade sjukdomar. I praktiken används BMI 35 som en indikation för operation, detta då det i nästan samtliga fall kan anses föreligga ökad risk för samtidig överviktsrelaterad sjukdom.]
 • Resultat
  • Ofta en ca 30% viktnedgång på 2-3 år
  • Minskad dödlighet
  • Minskad risk för cancer och en rad andra obesitasrelaterade sjukdomar
  • Minskad risk för diabetes typ-2
 • Akuta komplikationer
 • Långsiktiga komplikationer
 • Uppföljning
  • [Flytande kost under de första veckorna
  • Recept på Kalcium + D-vitamin samt B12 - Operationen ger försämrat upptag
  • Eventuellt tillskott med järn och folsyra]

Film som förklarar Roux-en-Y gastric by pass

Sleeve resektion

 • Kirurgiskt ingrepp som ger irreversibel ventrikelresektion. Har fördelen att risken för inre herniering minskar men kan ge besvär med GERD (ge PPI). I övrigt likt Roux-en-Y

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Fetma/Fetma_och_gastric_bypass Filename: Behandling.html ChapterId: 900 SectionId: ChapterGroupId: 148