Livsstil > Sömnstörningar

Hypersomni

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Viktigt att utreda om det rör sig om primär (narkolepsi eller sömnapnésyndrom) eller sekundär hypersomni (somatisk sjukdom, psykisk störning, missbruk). Följande algoritm kan vara bra att utgå från för att utreda etiologi:

  1. Kataplexi talar för narkolepsi.
  2. Starkt snarkande talar för sömnapné.
  3. Missbruk?
  4. Sömn-EEG och lab för fortsatt utredning om ingen av ovanstående leder till diagnos.

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Hypersomni Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1771 SectionId: ChapterGroupId: 288