Livsstil > Sömnstörningar

Sömnstörning och Insomni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Sömnfysiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

Diagnostik

Behandling

[Sömnhygien - Icke farmakologisk behandling

 • Försök att behålla läggnings- och uppstigningstider även vid ledighet.
 • Undvik sömnstörande substanser - Exempelvis koffein, nikotin och alkohol.
 • Försök att varva ner kvällstid, upphör med aktiverande fysisk och psykisk aktivitet någon timme före sänggåendet.
 • Regelbunden fysisk aktivitet, dock ej för sent på kvällen.
 • Se till att sovrumsmiljön är ändamålsenlig, t.ex. bra säng, lagom temperatur och en bullerfri miljö.
 • Stimuluskontroll - Åtgärd som innebär att man endast går och lägger sig när man är sömning och att sängen och sovrummet endast används för sömn (och eventuellt sex) samt att man går upp samma tid på morgonen oavsett hur mycket man sovit, KBT kan vara till hjälp för detta.
Studier har visat att sömnhygieniska åtgärder är lika effektiva som sömnmedel. ]

Sömnmedel

 • [Antihistamin
  • [Läkemedelsalternativ: Exempelvis lergigan, atarax, propavan]
  • [Verkningsmekanism: Histamin aktiverar nervceller i hjärnan och normalt är nivåerna högre dagtid. Antihistamin blockerar histaminreceptorer i hjärnan vilket gör att det upp-piggande histaminet inte kan verka. ]
  • Fördelar: Ej vanebildande, för långtidsbruk rekommenderas därför antihistamin framför Z-läkemedel.
  • [Nackdelar: Morgontrötthet och eventuellt antikolinerga biverkningar (t.ex. restless legs, parestesier, hypotension och mardrömmar)].
 • Bensodiazepiner/bensodiazepinliknande läkemedel (Z-läkemedel) - Dessa läkemedel är beroendeframkallande och bör endast förskrivas för korttidsbruk.
  • Läkemedelsalternativ: zopiklon/Imovane®, zolpidem/Stilnoct®, oxazepam/Oxascand®
  • Fördelar: Mindre känsla av "hang-over" än antihistaminer, få biverkningar.
  • Nackdelar: Vanebildande (uppreglerar antalet GABA-receptorer). Viktigt att observera behov av doshöjning och abstinenssymptom.
 • Melatonin – Kan hjälpa till att för återställa dygnsrytm.]
 • Antidepressiva – Mirtazapin i låg dos, ej beroendeframkallande.
 • Nya orexin-liknande läkemedel.
 • För sömnstörningar hos äldre är zopiklon (imovane) förstahandsval. Tänk på att äldre ofta har en ökad känslighet för sederande medel → Börja då med halv dos.
 • Sömnmedel bör endast ges när sömnstörningen inte svarar på behandlingen mot den grundläggande psykiska störningen eller somatiska sjukdomen och där sömnhygieniska åtgärder inte är tillräckliga.
Sömnmedel ska endast användas då sömnstörningen inte svarar på icke-farmakologiska åtgärder.
Vid utsättning bör en nedtrappning ske under 2-3 veckors tid, helst i samband med att patienten får information om sömnhygienåtgärder, gärna med KBT.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Somnstorning_och_Insomni Filename: Behandling.html ChapterId: 1766 SectionId: ChapterGroupId: 288