Livsstil > Sömnstörningar

Sömnstörning och Insomni

Översikt

Definitioner

[Begreppet sömnstörningar innefattar de fyra huvudgrupperna insomni, hypersomni, parasomni och dygnsrytmsstörningar.]

Insomni

 • Insomni innebär sömnlöshet med åtföljande dagtrötthet. Kan vara primär eller sekundär.
  • Primär insomni - Saknar bakomliggande somatisk eller psykiatrisk orsak.
  • Sekundär insomni - Bakomliggande orsak i form av t.ex. psykisk störning, somatisk sjukdom eller substansmissbruk.
 • Kronisk insomni - Insomni > 4 veckor.

Hypersomni

Parasomni - Samlingsnamn för sömnrelaterade fenomen

 • Mardrömmar
  • Förekommer normalt hos barn och enstaka gånger hos vuxna.
  • Upprepade mardrömmar hos vuxna tyder på psykisk störning eller biverkning från medicinering.
 • Somnambulism (sömngång)
  • Det vanliga är en frekvens på 1-3 ggr per vecka och att det börjar före 10 års ålder och slutar vanligen före 15 års ålder. Det går vanligen i familjen och är inte förenat med personlighetsstörningar.
  • I de fall det finns i vuxen ålder debuterar det något senare och har högre frekvens. Flertalet har då personlighetsstörning och all form av somnambulism i vuxen ålder är fall för psykiatrisk utredning.
 • [Nattskräck (pavor nocturnus)
  • Episoder av ångest under sömnen som manifesteras som skrik, motorisk oro och vegetativ hyperaktivitet och varar upp till några minuter.
  • Förekommer under djupsömn (= delta sleep = slow wave sleep).
  • Benignt tillstånd och relativt vanligt i åldern 3-12 år. Sällsynt i vuxen ålder, då indikation för utredning.]
 • Restless legs
 • Substans-/läkemedelsbetingad sömnstörning
 • Parasomni UNS
  • Beteendestörningar under REM-sömn.
  • Sömnparalys
   • Hypnagog – Vid insomning
   • Hypnapomp – Vid uppvakning

Dygnsrytmstörningar

 • Omvänd dygnsrytm, kan ha uppkommit på grund av t.ex. oregelbundna sömnvanor, skiftarbete eller jet lag.
 • Oftast finns det en påtaglig orsak bakom problemet som man kan åtgärda genom att lägga om livsföringen.
 • Melatonin kan i vissa fall underlätta för att återfå normal dygnsrytm.

Epidemiologi

Sömnfysiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Somnstorning_och_Insomni Filename: Definitioner.html ChapterId: 1766 SectionId: ChapterGroupId: 288