Livsstil > Sömnstörningar

Sömnstörning och Insomni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Sömnfysiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

  • [Sömnstörningen förekommer minst 3 ggr/vecka i minst 1 månad.
  • Klagomål på att inte falla i sömn eller att bibehålla sömn som inte ger välbehövlig vila.
  • Resulterar i tydligt personligt bekymmer eller interfererar med det personliga fungerandet i det dagliga livet.]
Dagtidssymptom är ett obligat diagnoskriterium.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Somnstorning_och_Insomni Filename: Diagnoskriterier.html ChapterId: 1766 SectionId: ChapterGroupId: 288