Livsstil > Sömnstörningar

Sömnstörning och Insomni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Sömnfysiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

Diagnostik

Anamnes

 • [Sömnanamnes - Viktiga frågeställningar
  • Typ av besvär - Insomningsbesvär, fragmenterad sömn och/eller tidigt uppvaknande.
  • Konsekvenser dagtid - Obligatoriskt för diagnos.
  • Frekvens och duration - När började symptomen och hur ofta upplevs dessa?
  • Sömnhygien - Substansbruk, ljud, buller, arbetstider m.m.]
 • [Psykiatrisk anamnes
  • Hereditet - T.ex. depression, bipolär sjukdom.
  • Tidigare/nuvarande psykiatrisk sjukdom - Fråga även om tidigare psykiatriska vårdkontakter och behandlingar .(sömnproblem är vanligt vid flera psykiatriska tillstånd)
  • Substansmissbruk?
  • Andra symptom - Efterfråga särskilt symptom som kan tala för förstämningssyndrom, ångestsyndrom, manier, stress och/eller substansmissbruk.
 • Övriga frågor
  • Social situation, sysselsättning, svåra livshändelser.
  • Arbetssituation]

Klinisk kemi

 • [Föreligger misstanke om bakomliggande somatisk orsak tas riktade prover för att utesluta dessa (t.ex. tyroideaprover, inflammationsparametrar, blodstatus, leverstatus, elstatus, kreatinin, P-glukos).]
Viktigt att identifiera om det rör sig om en primär eller sekundär sömnstörning (och i sådana fall orsaken) eftersom det påverkar handläggningen!

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Somnstorning_och_Insomni Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1766 SectionId: ChapterGroupId: 288