Livsstil > Sömnstörningar

Sömnstörning och Insomni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Sömnfysiologi

Etiologi

Primär insomni

 • Primär insomni utlöses ofta av en psykisk eller fysiskt stressituation. Kvarstår ofta på grund av att sömnbristen skapar en ond spiral med oro och stress över sömnsituationen.

Sekundär insomni

 • [Insomni som kan förklaras av omgivningsfaktorer eller bakomliggande psykiatrisk- eller somatisk åkomma.
 • Omgivningsfaktorer
  • Nattarbete
  • Bristande sömnhygien - T.ex. Telefoner, störande ljud eller varmt/kallt sovrum.
  • Jet-lag
 • Exempel på somatiska orsaker:
  • Substanser - Koffein, alkohol, nikotin, amfetamin m.fl.
  • Primära sömnsjukdomar - T.ex. sömnapnésyndrom.
  • Smärttillstånd
  • Hyper- eller hypotyreos
 • Exempel på psykiatriska orsaker - Ca 50% har samtidig psykisk störning.

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Somnstorning_och_Insomni Filename: Etiologi.html ChapterId: 1766 SectionId: ChapterGroupId: 288