Lungmedicin & allergologi > Allergi

Överkänslighet och allergi

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Hypersensitivitet

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Hereditet
 • Andra atopiska manfiestationer (astma, eksem, urtikaria)
 • Penetrera när besvären uppstår (årstid, plats m.m) och om de stör livskvaliteten
 • Arbetssituation - Vanligt att personen utvecklar allergi mot allergen på en arbetsplats
 • Kost - För att utröna korsallergi av föda s.k. oralt allergisyndrom, det är vanligt att t.ex. pollenallergiker får en allergisk reaktion av t.ex. nötter, tomat och kiwi
 • Tidigare allvarlig allergisk reaktion med tecken på anafylaxi

Pricktest

 • [Indikation: Komplement till anamnes vid utredning om IgE-medierad allergi. Pricktest har hög sensitivitet och specificitet, är smärtfritt och resultatet är klart efter ca 15 minuter. En fördel är att resultatet är tydligt även för patienten.]
 • [Utförande: Ett standardiserad panel med de vanligaste allergenerna samt en positiv kontroll med histamindroppe och en negativ kontroll (blank) sticks in 1 mm i huden. Den negativa kontrollen används för att utesluta ospecifik hyperreaktivitet. Reaktionen runt de olika insticksställena jämförs sedan med den positiva kontrollen och graderas utifrån reaktionens storlek.]
Standardpaneler
Luftburen allergi Födoämnespanel
Kvalster x 2 Äggvita
Mögel x 2 Torsk
Hund Komjölk
Katt Sojaböna
Häst Vetemjöl
Timotej

Hasselnöt, jordnöt och mandel finns som tillägg

Gråbo
Björk
 • Felkällor:
  • Pricktest är alltid negativt om patienten tagit antihistamin varför det är viktigt att antihistaminbehandling seponeras 3-5 dagar innan testet. Även tricykliska läkemedel kan ge falskt negativt resultat.
  • Alltid positivt vid dermografi
 • Biverkningar: Klåda förekommer men anafylaxi är extremt ovanligt
Pricktest visar sensibilisering men inte säkert allergi

Blodprover

 • [Phadiatop - Screeningtest som påvisar IgE-antikroppar mot de åtta vanligaste luftvägsallergenen (björk, timotej, gråbo, kvalster, katt, hund, häst, mögel). Kan utföras i primärvården som ett första steg i utredningen. Vid positivt test kan vidare utredning med specifikt IgE utföras.]
 • Specifikt IgE – Mäter IgE-antikropppar mot specifika antigener. Korrelerar dock inte alltid så bra med den kliniska manifestationen
 • RAST (RadioAllergoSorbent Test) - Tidigare analysmetod av IgE antikroppar, numera används ImmunoCAP®

Ytterligare diagnostik vid födoämnesallergi

 • Blodprov – B12, folsyra, Hb, Fe, transglutaminasantikroppar
 • Dagbok över matintag och reaktioner
 • Elimination/provokation
Diagnostik för IgE-medierad allergi består av anamnes + pricktest + blodprover

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Allergi/Overkanslighet_och_allergi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 800 SectionId: ChapterGroupId: 360