Lungmedicin & allergologi > Allergisk rinit och konjunktivit

Allergisk konjunktivit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Undvik exponering för utlösande allergen (om möjligt)
  • Kalla kompresser och tårsubstitut kan verka symptomlindrande
  • Läkemedel (symptomlindrande):
    • [Antihistamin peroralt - Kan användas tillsammans med ögondroppar för att öka behandlingseffekten
    • Ögondroppar som stabilisererar mastceller (t.ex. Natriumkromoglikat) och/eller blockerar H1-receptorer.
    • Eventuellt lokalbehandling med kortikosteroider. Bör undvikas på grund av biverkningsrisker och ska endast förskrivas av ögonspecialist.]
Behandlingen är beroende på övriga allergiska symptom

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Allergisk_rinit_och_konjunktivit/Allergisk_konjunktivit Filename: Behandling.html ChapterId: 1538 SectionId: ChapterGroupId: 329