Lungmedicin & allergologi > Allergisk rinit och konjunktivit

Allergisk rinit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • Undvik exponering - När det är möjligt är det den absolut bästa behandlingen. Elimination gäller inte bara allergenet utan även ospecifika slemhinneirriterande faktorer i patientens miljö såsom starka dofter, tobaksrök, lösningsmedel med mera.

Behandlingstrappa

 1. [Antihistamin, p.o. - Bra effekt mot klåda och nysningar men inte så effektivt vid rinit. Antihistaminer ges framför allt till patienter med lätta till måttliga besvär och har även effekt på ögonsymtomen. Såväl effekten på de allergiska symtomen som biverkningarna är oförutsägbara hos den enskilde patienten.]
 2. [Nasala sprayer
  1. Steroider - Bra mot rinit och konjunktivit]
  2. Antihistamin - Använd antihistaminer som inte är sederande
  3. Natriumkromoglikat - Huvudsakligen ett profylaktikum
 3. [Ögondroppar]
  1. Antihistamin
  2. Natriumkromoglikat
 4. Hyposensibilisering - Utförs på specialistcenter och är en typ av "allergivaccination"
  • Mot pollen, pälsdjur, bi/geting, kvalster - Kan bli aktuell hos patienter som inte blir besvärsfria av medikamentell behandling. Allergenet tillförs subkutant i stigande doser upp till underhållsdos som ges var 6–8:e vecka under 3–5 år. Behandlingen medför en ändrad immunrespons och ett skifte från Th2- till Th1- medierad respons uppstår som ger försvagad mastcellmedierad snabbreaktion och svagare senreaktion.
 5. Orala steroider

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Allergisk_rinit_och_konjunktivit/Allergisk_rinit Filename: Behandling.html ChapterId: 2007 SectionId: ChapterGroupId: 329