Lungmedicin & allergologi > Astma

Akut astma

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Lindrig/måttlig försämring

 • [Bronkdilaterande medel - Inh. salbutamol (Ventoline) och vid måttligt anfall tillägg med ipratropiumbromid (Atrovent). Administrera i nebulisator eller spray med spacer.
 • Steroider
  • Lindrig: Inhalationssteroid (4*ökad dos)
  • Måttlig: P.o betametason (betapred)
 • Förnyad bedömning angående behandlingseffekt efter 30-60 minuter]

Akut svår astma

 • [[Nebuliserad β2-agonist, salbutamol (Ventoline) 5-10 mg tillsammans med antikolinergikum, ipratropium 0,5 mg]
 • [Syrgas för att nå en saturation på i första hand 90 %, sedan normalisering]
 • [Oral eller intravenös steroidbehandling (betametasson 4-8mg eller prednisolon 30-60mg)] ]
 • Eventuellt teofyllin (Teofyllamin®, 2-6mg/kg) - Ges långsamt i perifer ven. Viktigt att ej överdosera, patienter som inte står på underhållsbehandling får lägre dos (2-3 mg/kg).
 • Upprepad bedömning efter 30- 60 minuter angående behandlingseffekt
Otillräckligt behandlingssvar inom 30-60 minuter är indikation för inläggning

Livshotande anfall

 • Syrgas (5l/min via näsgrimma) med mål att nå SaO2 > 90%. Tänk på risken för hyperkapni vid hög syrgastillförsel.
 • [Inhalerad kortverkande β2-agonist i högdos, salbutamol (Ventoline) + ipratopiumi nebulisator]
 • Intravenös steroidbehandling
 • Remittera till IVA för övervak och eventuell intubation
Akut inläggning vid akut svår och livshotande anfall

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Astma/Akut_astma Filename: Behandling.html ChapterId: 841 SectionId: ChapterGroupId: 341