Lungmedicin & allergologi > Astma

Akut astma

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Vid misstanke om ett akut astmaanfall görs först en initial bedömning för att värdera anfallets svårighetsgrad och risk för utvecklande av svår eller livshotande attack. Denna värdering ligger sedan till grund för fortsatt behandling.

Anamnes

  • Aktuella mediciner
  • Allvarlighetsgrad av tidigare anfall

Status och behandling

Lindrig

[Måttlig]

[Svår]

Livshotande

Symptom

Ansträngningsdyspné

Samtalsdyspné

Vilodyspné

Uttalad dyspné

Fullständigt uttröttad

eller konfusorisk

Kan ligga ned

Patienten vill sitta

Sitter upprätt

Påverkat tal

Svårt att tala

Auxiliär andning

Uttalad auxiliär andning

Kliniska tecken

PEF 75–85%

PEF 50–75%

PEF 30–50%

PEF < 30%

Puls 90–100 slag/minut

Puls 100–120 slag/minut

Puls > 120 slag/minut

Bradykardi

Ökad andningsfrekvens

AF > 25 andetag/minut

AF > 30 andetag/minut

AF ibland minskad

Måttliga ronki

Rikliga ronki

Rikliga ronki

Ronki saknas ofta

Saturation > 95%

Saturation 91-95%

Saturation < 91%

Saturation < 91%

Behandling

Beta-2-inhalation

Beta-2-inhalation + ipratropium

Beta-2-inhalation + ipratropium

  • Assisterad ventilation
  • Beta-2-inhalation + ipratropium

Fyrdubbla dosen av inhalationssteroider (gärna genom att ta läkemedlet 4 gånger/dag)

Perorala steroider

Perorala steroider

Intravenös steroidbehandling, + eventuellt teofyllamin

Oxygen

Oxygen

*Tabell från läkemedelsboken (2014)

Klinisk kemi

Blodprover tas framförallt vid svåra anfall

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Astma/Akut_astma Filename: Diagnostik.html ChapterId: 841 SectionId: ChapterGroupId: 341