Lungmedicin & allergologi > Astma

Akut astma

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

  • Inflammatoriska celler reagerar på stimuli vilket gör att bl.a eosinofila celler frisätter granula med histamin, leukotriener och prostaglandiner vilket leder till en inflammatorisk reaktion i bronkiolväggen.
  • Inflammationen skapar luftvägsobstruktion via tre olika mekanismer
    1. Spasm i glatta muskelceller skapar bronkkonstriktion
    2. Ökad slemsekretion
    3. Epitelialt ödem
  • Vid astma är det inflammatoriska förloppet normat sett helt reversibelt dock så kan inflammationen vid långvarig astma med täta akuta astmaanfall skapa permanenta vävnadsförändringar som ger en kronisk luftvägsobstruktion

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Astma/Akut_astma Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 841 SectionId: ChapterGroupId: 341