Lungmedicin & allergologi > Astma

Akut astma

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

  • Utlösande orsak?
  • Medicinjustering?
  • Rätt diagnos?
  • Uppföljning och återbesök i ett lugnt skede

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Astma/Akut_astma Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 841 SectionId: ChapterGroupId: 341