Lungmedicin & allergologi > Astma

Astma

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

För handläggning av akut astma se → Akut astma

Icke-farmakologisk behandling

 • [Rökstopp – Relativ steroidresistens
 • Miljöåtgärder (allergen och yrkesexponering)
 • Råd om fysisk aktivitet – Viktigt med rejäl uppvärmning innan ansträngning
 • Patientutbildning]

Långtidsbehandling (behandlingstrappa)

Steg Behandling
1
 • [Kortverkande β2-agonist (Salbutamol, terbutalin) vid behov]
2
 • Kortverkande β2-agonist vid behov
 • [[Underhållsbehandling med lågdos inhalationssteroid (budesonid)]]
3
 • [Kortverkande β2-agonist vid behov
 • Underhållsbehandling med inhalationssteroid i låg/medelhögdos
 • Långverkande β2-agonist (LABA) eller vid [lindrig astma, leukotrienantagonist]]
4
 • Kortverkande β2-agonist vid behov
 • Underhållningsbehandling med inhalationssteroid i hög dos
 • [Långverkande β2-agonist (LABA)
 • Eventuell tilläggsbehandling:
  • Leukotrienantagonist - Kan eventuellt medföra att dosen inhalationssteroid kan minskas
  • Tiotropium (antikolinergika) - Kan prövas vid otillräcklig effekt av behandling med högdos inhalationssteroid + LABA ]
5
 • Orala kortikosteroider
 • Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA)
 • Teofylliner
 • Omalizumab (anti-IgE)
Dessa patienter hanteras av specialistklinik
Överväg att gå till nästa steg i behandlingstrappan om inte astman är fullt kontrollerad. Vid symptomfrihet > 3 månader kan man istället flytta tillbaka till tidigare steg

Vid användande av inhalationssteroider

 • Börja högt och minska till minsta verksamma dos
 • Skölj gärna munnen efter inhalation, det minskar risken för svampangrepp i munnen
Behandlingsmålet är att astman inte ska utgöra en begränsning för dagliga aktiviteter samt att förhindra utvecklande av minskad lungfunktion
Tänk på att svår astma är en kontraindikation för betablockerare!

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Astma/Astma Filename: Behandling.html ChapterId: 839 SectionId: ChapterGroupId: 341