Lungmedicin & allergologi > Astma

Astma

Definitioner

  • Astma - En kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna.
  • Bronkiell hyperreaktivitet - Inflammationen skapar en hyperreaktivitet mot olika stimuli (t.ex. kemisk, termisk, fysisk ansträngning eller allergen) vilket ger ökad slembildning och bronkkonstriktion på grund av sammandragning av den glatta muskulaturen → Obstruktion av luftflödet. Bronkiell hyperreaktivitet kan även förekomma utan att en patient har astma. Identifieras med metakolintest.

Olika typer av astma

  • Allergisk astma - Vanligast, särskilt bland unga
  • Icke-allergisk astma - Svarar sämre på inhalationssteroider
  • Infektionsastma - Endast astmabesvär vid förkylningar, och ingen atopi eller allergi.
  • Sent debuterande astma - Ca 15% orsakas av arbetsplatsrelaterade miljöfaktorer
  • Astma med permanent luftvägsobstruktion - Långvarig astma kan leda till remodellering av vävnaden som ger en kronisk obstruktion
  • Astma vid överkänslighet för NSAID - Kopplat till samtidig näspolypos och eosinofili
  • [Idrottsastma - Särskilt konditionsidrott (vanligt bland längdåkare)]
  • Yrkesastma

Bra film som förklarar astma (7:15 min)

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Astma/Astma Filename: Definitioner.html ChapterId: 839 SectionId: ChapterGroupId: 341