Lungmedicin & allergologi > Diffusion, blodgas och syra-basbalans

Blodgas

Intro

Viktiga parametrar/begrepp

Att tolka en blodgas

Det finns många algoritmer för att tolka en blodgas. Vi föreslår att man börjar med att kontrollera pO2 då ett lågt pO2bör åtgärdas snabbt. Ett lågt pO2kan indicera ett A-problem. Lita inte blint på pulsoximetri (POX, andra gaser än O2kan fästa på hemoglobinet) innan blodgassvaret kommit utan följ klinik, e.g. andningsmönster och andningsfrekvens.

En vanlig minnesregel som använts för förenklad blodgasanalys är akronymen ROME som står för ”Respiratory Opposite Metabol Equal”. Den hävdar att om CO2 förändringen har motsatt (opposite) riktning jämfört med pH så är det primärt en respiratorisk rubbning, medan om BE förändringen har samma (equal) riktning som pH så är det en metabol rubbning. Denna förenklade metod är användbar vid de allra enklaste och vanligaste rubbningarna men kan ställa till det om det föreligger olika rubbningar och kompensationsmekanismer samtidigt.

 • Vid tolkning av blodgas är det viktigt att utröna vilken typ av syra-basrubbning som föreligger (Minnesregeln ROME kan underlätta vid bedömning):
  • Normalt pH, acidos eller alkalos
  • Respiratorisk, "metabol" (rubbning av starka an-/katjoner eller svaga syror) eller kombinerad
  • Kompenserad eller okompenserad
 • Vid fullt kompenserad syra-basrubbning är det sällan svårt att avgöra vilken orsak som är primär och vilken som är kompensatorisk. Generellt så är den avvikelse (pCO2 och/eller BE) som är störst den primära.
 • Respiratoriska förändringar och svar går fort (minuter), medan processer som involverar njuren och svaga syror går långsamt (timmar-dagar).

Analysschema på akuten

Nedan följer några enkla steg för basal blodgasanalys som vi rekommenderar för handläggning på akutmottagningen. Men kom ihåg att sanningen kan vara långt mer komplicerad.

Algoritm: pO2 pH pCO2 / HCO3 / BE Laktat / SID
 1. Kontrollera pO2, om pO2 < 8 Þ åtgärda genast!
 2. Kontrollera pH, vilken rubbning föreligger?
 3. Om pH < 7,35, är det primärt en respiratorisk eller ”metabol” acidemi?
  • pCO2 > 6, [HCO3] > 22, BE > -3 respiratorisk
  • pCO2 < 6, [HCO3] < 22, BE < -3 ”Metabol”, beräkna SIDe (alt. anjongap)
 4. Om pH > 7,45, är det primärt en respiratorisk eller ”metabol” alkalemi?
  • pCO2 < 4,7, [HCO3] < 26, BE < 3 respiratorisk
  • pCO2 > 4,7, [HCO3] > 26, BE > 3 ”metabol”
 5. Misstänker vi att flera processer pågår samtidigt?
  • Kompensation?
  • Två eller fler separata processer?

Exempel: pH = 7,56, pCO2 < 4,7, [HCO3] > 26, BE > 3 respiratorisk och metabol alkalos

Glöm ej att en syra-basrubbning kan vara en kombination av respiratorisk och metabol påverkan

Förenklad blodgasanalys (ROME)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Diffusion__blodgas_och_syra-basbalans/Blodgas Filename: Att_tolka_en_blodgas.html ChapterId: 1264 SectionId: ChapterGroupId: 118