Lungmedicin & allergologi > Diffusion, blodgas och syra-basbalans

Syra-basbalans

Definitioner

Olika typer av syra-basrubbningar

Buffertsystem

 • Ett buffertsystem består av syra + bas
  • Syror kan avge H+ dvs de höjer vätejonkoncentrationen → pH↓
  • Baser kan binda H+ dvs de sänker vätejonkoncentrationen → pH↑
 • Buffertsystem reglerar pH momentant. I kroppen finns flera olika buffertsystem
  • Kolsyra-bikarbonatbuffert - CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3, dvs koldioxid och vatten ↔ kolsyra ↔ vätejon och bikarbonat. Kroppens viktigaste buffertsystem, utgör ca 2/3 av kroppens buffertförmåga
  • Fosfatbuffert - H+ + fosfat- ↔ Hfosfat
  • Hemoglobinbuffert - H+ + Hb- ↔ HHb
  • Proteinbuffert - H+ + Protein- ↔ Hprotein

Kompensationsmekanismer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Diffusion__blodgas_och_syra-basbalans/Syra-basbalans Filename: Buffertsystem.html ChapterId: 1251 SectionId: ChapterGroupId: 118