Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Kronisk lungsarkoidos

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • [Klinisk bild
 • Röntgen pulm, HRCT - Visar bilaterala hiluslymfom, vid avancerad sjukdom kan lungröntgen även visa infiltrat och fibros. Den kliniska bilden kan skilja sig från röntgenfynd
 • Spirometri med CO-diff - Viktigt för att följa sjukdomsförloppet
 • Ev bronkoskopi med fibros-BAL och biopsi
 • EKG
 • Saknas diagnostiska labprover men vanligen kontrolleras
  • S-ACE
  • S-kalcium - Påtaglig hyperkalcemi kräver akut åtgärdande. Hyperkalcemin beror på att makrofager i granulomen bildar aktivt vitamin D (makrofagerna innehåller 1-alfa-hydroxylas som hydroxylerar cirkulerande 25-OH vit D till aktivt 1,25-diOH vitamin D).
  • Blodstatus - Ofta normalt men hemolytisk anemi kan förekomma
  • SR/CRP
  • Njurstatus - kreatinin, cystatin c, s-urat, s-urea, s-albumin. Viktigt identifiera njurengagemang!
  • Ev HLA-typning (för prognos)
 • Eventuellt lymfkörtelbiopsi för diagnos och för att lymfom är differentialdiagnos]

Remittera till annan specialist om symptom från andra organ!
Eftersom sjukdomsförloppet kan vara progredierande så följs patienten regelbundet via lungspecialist!

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Kronisk_lungsarkoidos Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1039 SectionId: ChapterGroupId: 354