Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Kronisk lungsarkoidos

Översikt

Vid kronisk lungsarkoidos är det vanligt med lindriga symptom. Patienterna drabbas av ett successivt accentuerade symptom med torrhosta, trötthet och lätt feber[1]. Vid mer uttalad sjukdom ses viktnedgång och dyspné. Lungröntgen/HRCT visar ofta bilaterala hiluslymfom, vid avancerad sjukdom ses även visa infiltrat (ofta nodulära) och fibros. I många fall kan patienterna vara utan lungfunktionsförlust och tillfriskna spontant. Därför avvaktar man ofta med insättande av behandling[2]. Det är dock viktigt att noga följa sjukdomsförloppet eftersom t.ex. hyperkalcemi och hjärtarytmier kan utvecklas vilket kräver akuta insatser.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Kronisk_lungsarkoidos Filename: Oversikt.html ChapterId: 1039 SectionId: ChapterGroupId: 354